17.9.16

MAR D'HERBA
 Meduses de terra i pols.

 L'estiu ha passat.

  Llet de meta física. 

 Elements A V F T: 

 Cicle d'estrats,

 Perles de blat.